تولد بهترینم

 هوراهورا

*HAPPY BIRTH DAY MY DEAR*

A word of you name ejaculated from my tongue

 

My hands and my notebook caught fire

 

امروز 11/7/1391 تولد عزیز بزرگواریست که مهرش همچون

 

چشمه همیشه روان و وفایش مانند کوه استوار و همیشگی است 

..... 

 نمی دانم با کدامین زبان و کدامین کلمات این روز عزیز را به این 

با وفای با مروت تبریک بگویم ولی همینقدر می توانم بگویم که 

  

د لت شاد،لبت خندان،عمرت با برکت

  

....تولدت مبارک....

 

...M...M.....M....

A hundred galaxies and seven skies of silk

 

I have brought to furnish beneath your feet

 

Nothing was more precious than my entire heart

 

O fragment of my heart to sprinkle it beneath your

foot

*******

 

I LOVE YOU MOR THAN ALL THE FRIENDS

.....M.....M....M.....

 

حرفی از نام تو آمد برزبان / دستهایم،دفترم آتش گرفت

  

بهت میگمعمرم چون اگه یه روز نباشی منم نیستم

بودنت به من شوق زیستن میده   

عزیزم هر جای این دنیا هستی،بهترینها را برایت آرزو میکنم

خوش باشی عزیزِ عزیزتر از جانم،عمرم

   

...M...M.....M....

 

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر

 

آورده ام که فرش کنم زیر پای تو

 

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود

 

ای پارۀ دلم،که بریزم به پای تو

 

....M.....M.....M.....

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

HAPPY BIRTH DAY MY DEAR

 

.....M.....M....M.....

 

 

ماچهورادوستت دارمهوراماچ

/ 2 نظر / 16 بازدید